Google Analytics

EFT (uitgebreid)

EFT: achtergrond

EFT is de afkorting van Emotional Freedom Techniques. Het is een uitbreiding door Cary Graig van de Thought Field Therapy (TFT) van Dr. Roger Callahan, een techniek om o.a. angststoornissen te behandelen.
Roger Callahan was als klinisch psycholoog gespecialiseerd in het behandelen van angststoornissen met behulp van cognitieve therapie. Hij ontdekte bij toeval dat het bekloppen van acupressuurpunten en het focussen op een probleem of klacht een positieve werking had op de behandeling van een patiënte, Mary, die een extreme waterfobie had. Callahan’s traditionele therapieën hadden, ook na een jaar behandelen, geen positieve resultaten tot gevolg. Toen Mary aangaf dat ze misselijk werd als ze aan haar fobie dacht, gaf Callahan haar, gebaseerd op zijn kennis van meridianen, de opdracht om klopbewegingen te maken onder haar ogen (maagmeridiaan). Mary’s misselijkheid en extreme angst voor water verdwenen meteen.

Callahan greep deze ervaring aan om zijn Thought Field Therapy te ontwikkelen (eind 20e eeuw). Hij verbond meridianen en emoties, diagnosticeerde m.b.v. spiertesten disbalans in energie en corrigeerde deze disbalans door het stimuleren van acupunctuurpunten met behulp van naalden of door te kloppen. (Roger Callahan, Tapping the Body’s Energy Pathways, 2011.)

Gary Graig heeft de Thought Field Therapy in die zin aangepast, dat hij de klopalgoritmen heeft vervangen door een vast klopprotocol, en dat hij elementen, die door Callahan alleen werden toegepast als de spiertest dat aangaf, standaard in het basisprotocol heeft opgenomen.

Meridianen zijn volgens de traditionele Chinese geneeskunde met elkaar verbonden banen waar de lichaamsenergie Qi (zeg: tjie) door stroomt. De acupunctuurpunten liggen op deze banen. Er zijn ongeveer 400 acupunctuurpunten en 20 (hoofd- en andere) meridianen die vrijwel al deze punten verbinden. Via de acupunctuurpunten kan de circulatie in de meridianen worden beïnvloed en daarmee specifieke processen in het lichaam.
De Emotional Freedom Techniques (EFT) werkt met slechts 10 acupunctuurpunten. Deze punten worden niet gestimuleerd met naalden, maar door ze zacht met de vingers te bekloppen. EFT wordt ook wel emotionele acupressuur genoemd.

EFT: hoe werkt het?

EFT combineert cognitieve therapie met acupressuur. Deze combinatie zorgt voor een krachtige werking. De emotionele lading die aan vervelende situaties, herinneringen en trauma’s vastzit, wordt losgekoppeld. Door zacht te kloppen op acupunctuurpunten wordt de relaxatierespons van het lichaam gestimuleerd. Wanneer dan tegelijkertijd op de traumatische ervaring wordt gefocust, dooft de stressrespons en wordt de traumatische ervaring opvallend snel geneutraliseerd. Het trauma is een herinnering geworden zonder emotionele lading (in vakjargon: de Amygdala kern in het Limbische systeem wordt geherconditioneerd).

Als een situatie ervaren wordt als bedreigend of gevaarlijk reageert het lichaam met een vecht-, vlucht- of verstarreactie die wordt ingezet door de Amygdala kern uit het Limbische systeem. Het is een stressrespons die iedereen kent en herkent, een fysiologische reactie van het lichaam die zich uit in de volgende symptomen: droge mond, trillen, naar gevoel in de buik, hartkloppingen, snelle ademhaling, ‘verlamd van schrik’, etc. Niet alle symptomen hoeven tegelijkertijd op te treden en zijn altijd even sterk. Door deze reactie kan iemand vechten, vluchten of verstarren.
De verstarreactie komt ook bij dieren voor, ze vallen dan ‘voor dood’ neer. Als het gevaar geweken is staan ze op, vertonen nog een heftige ontladingsreactie (trillen, schokken etc.) en gaan zonder verdere verschijnselen weer door. Dat is in principe bij mensen ook zo. De vecht-, vlucht- of verstarreactie verdwijnt normaal gesproken als alles weer rustig is. Soms echter, wanneer de situatie als levensbedreigend, overweldigend wordt ervaren of als iemand zich overgeleverd of onmachtig voelt, kan deze reactie in het lichaam blijven vastzitten. Dit gebeurt in het bijzonder als een verstarreactie heeft plaatsgevonden en er geen ontlading is geweest. Dan blijft de stress in het lichaam en kan deze zich niet meer (volledig) ontspannen. Zo’n verstarreactie kan onmerkbaar kort duren, of lang en bewust herinnerd worden.
Ook al heeft er een ontlading plaatsgevonden, het brein ‘onthoudt’ welke stressverschijnselen er optraden bij welke (schijnbaar) levensbedreigende situatie, en zal deze toepassen in een nieuwe soortgelijke situatie.
Dit fenomeen is de stresskoppeling waar je last van kan blijven houden: bewust of onbewust herinner je iets dat in het verleden plaatsvond, met de bijbehorende stressreactie. De stresssymptomen komen op gang, en wanneer dit maar vaak genoeg voorkomt kan dit tot chronische stress leiden en tot ziektes. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk alle stress aan te pakken. EFT kan hierin bijzonder succesvol en verbazingwekkend effectief zijn.